תעריפים

תעריף בסיס

 • בימים א'-ה', בין השעות 05:00-23:30
 • ביום שישי, בין השעות 05:00-16:00

למשלמים במזומן, אשראי או בערך צבור באמצעות הרב קו.

בעלי חוזה חופשי (יומי, שבועי,חודשי) התקף לאזור הפעילות, לא נדרשים לתשלום נוסף.

מעבר חופשי למשך 90 דקות בעת שימוש ברב קו וכן השלמת מחיר

הטבת מזומן: בעת תשלום במזומן, מחיר הנסיעה יהיה 5 שקלים בלבד במקום 7.90

תעריף לילה

 • בימים א'-ה', בין השעות 23:30-05:00 או
 • בשבת החל מהשעה 21:00 ועד 05:00

תעריף הנסיעה הינו תעריף לילה ועומד על סך 8.50 ש"ח למשלמים במזומן, אשראי או בערך צבור באמצעות הרב קו.

בעלי חוזה חופשי (יומי, שבועי,חודשי) התקף לאזור הפעילות, לא נדרשים לתשלום נוסף.

מעבר חופשי למשך 90 דקות בעת שימוש ברב קו וכן השלמת מחיר

תעריף שבת

 • בימים שישי החל משעה 16:00 ועד יום
 • בימים שישי החלשבת בשעה 21:00

יש לציין כי בעת החלת תעריף שבת, לא ניתן לשלם באמצעות הרב קו, אלא במזומן או אשראי בלבד.

בעת החלת תעריף שבת, לא יתאפשר מעבר חופשי למשך 90 דקות.

הנחות בתעריפי הנסיעה

זכאים להנחות בתעריפי נסיעה

 • ילד שטרם מלאו לו 5 שנים, הנוסע בליווי נוסע ששילם את דמי הנסיעה, פטור מתשלום. היו עם הנוסע יותר מילד אחד שטרם מלאו לו 5 שנים, ישולם בעד כל ילד, נוסף על הילד הראשון, מחיר הנסיעה בעד אותה נסיעה. 
 • נוסע תושב ישראל מגיל 5 ועד גיל 18, או מעל גיל 18, אך עדיין לומד בכיתה י"ב וכן תלמיד מוסד חינוך מיוחד (לפי חוק חינוך מיוחד התשמ"ח – 1988) שטרם מלאו לו 21 שנים, זכאי להנחה של 50%. 
 • גברים מגיל 65 ונשים מגיל 60: 50% הנחה עם הצגת תעודת זהות. ההנחה תינתן על כל סוגי הכרטיסים הקיימים. מחירי הנסיעה לאחר ההנחה יעוגלו לעשר האגורות הקרובות.
 • שוטרים וחיילים במדים: תשלום מלא במוניות השירות וזאת בשונה מהנסיעה באוטובוס
 • זכאי הביטוח הלאומי: 33% ברכישת "ערך צבור" עם הגדרת פרופיל רלוונטי על גבי הרב-קו. 
 • עיוור ומלווה לעיוור: תשלום מלא בנסיעה במוניות שירות
 • סטודנטים: 33% – 50% הנחה, לאחר הסדרת פרופיל סטודנטים בכרטיס הרב-קו (יש להסדיר מחדש בכל שנת לימודים). 
 • שירות לאומי: תשלום מלא בנסיעה במונית שירות